bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bakırköy escort istanbul escort bayan escort bayan istanbul şişli escort bayan beylikdüzü escort bayan sakarya escort bayan sakarya escort diyarbakır escort sakarya escort
porno izle porno porn izle porno sex türbanlı porno
Bugun...‘İzmir tabyaları işgal edilecek’

Paris Barış Konferansı’nın 7 Mayıs’ta başlayan ve 10 Mayıs 1919 tarihinde sona eren toplantılarında İzmir’in Yunanistan tarafından işgali kararı alındı. 14 Mayıs sabahı ise Amiral Richard Webb, Damat Ferit Paşa’ya İzmir tabyalarının işgal edileceğine dair notayı verdi...

facebook-paylas
Tarih: 10-05-2020 08:09

‘İzmir tabyaları işgal edilecek’Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’ndan ağır bir yenigi içinde çıktı. Mondros Mütarekesi Limni Adası’nda demirli İngiliz savaş gemisinde, 30 Ekim 1918 tarihinde imzalandı. Mütareke, Anadolu’nun işgaline olanak sağlayan tuzak maddeler de içeriyordu. Mütarekeyle Osmanlı İmparatorluğu’nu I. Dünya Savaşı’na sokan ve yenilginin baş sorumlusu olarak görülen Başkumandan Enver Paşa ile Talat Paşa ve Cemal Paşa, İstanbul’dan bir Alman denizaltısı ile kaçtı.

İtilaf Güçleri donanmasının savaş gemileri İstanbul’da varlığını gösterdiğinde tarih 18 Kasım 1918 idi. Oysa yenildikleri Çanakkale’yi üç yıl önce geçememişlerdi. Aynı günlerde genç bir paşa olan Mustafa Kemal, Filistin cephesinden İstanbul’a dönecekti. Mustafa Kemal, 9. Ordu Müfettişliği’ne atandığında kafasında Anadolu’da milli mücadeleyi başlatmak vardı. Bunun için İstanbul’dan bir an önce ayrılmak istiyordu.

Gizli paylaşım

Bir yıldan fazla sürecek olan Paris Konferansı, 18 Ocak 1919’da açıldı. Konferansın 7 - 10 Mayıs tarihlerinde yapılacak toplantısında İzmir’in işgali ile ilgili karar alınacaktı. Batman Üniversitesi Tarih Bölümü’nden Orhan Turan’ın “İngiliz Arşiv Belgelerine Göre Yunan Ordusu’nun İzmir’e Çıkması ve İşgale İlişkin Tanıklıklar” başlığını taşıyan çalışmasında, şu ifadeler yer alıyor:

“I. Dünya Savaşı devam ederken Osmanlı Devleti’nin toprakları savaş sonrasında paylaşılmak üzere İtilaf Devletleri arasında gizli antlaşmalarla mutabakata varıldı. Bu antlaşmalardan biri de Antalya, Konya, Aydın ve İzmir’i İtalya’ya veren 1917 tarihli St. Jean de Maurienne idi. Mondros sonrasında İngilizler, İzmir ve çevresini İtalyanlara bırakma taraftarı değildi. Diğer taraftan Yunanistan Başbakanı Elefterios Venizelos ise İzmir ve çevresini talep etmekteydi. Nitekim E. Venizelos daha 2 Kasım 1918’de Anadolu’nun batı kısmını Yunanlılara terkini istedi.

Mütarekenin imzalanmasından kısa bir süre içerisinde ilk İtilaf gemisi 4 Kasım 1918’de İzmir limanına geldi. 1918’in Kasım ve Aralık aylarında İtilaf Donanması Batı Anadolu kıyılarında rahatça dolaşmaktaydı. Bu hareketler fiili anlamda işgalden başka bir şey değildi. İtilaf Devletleri komuta heyeti Osmanlı idari ve askeri makamlarıyla istedikleri gibi görüşmekte ve onlara emir verebilmekteydi. Ayrıca yerli Rumlarla da irtibat halindeydiler. Onları devlete karşı kışkırtarak faydalanma yolunu seçtiler.

Mustafa Kemal’in son ziyaretleri

Vatanın kurtuluşunun Anadolu’da başlatılacak milli direnişle mümkün olduğunu düşünen Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’da son hazırlıklarını yapıyordu. 

Samsun’a hareketin günü 16 Mayıs olarak kararlaştırılmıştı. 15 Mayıs 1919 Mustafa Kemal’in, yolculuk öncesi Padişah ile bakanlara protokol gereği veda ziyaretinde bulunacağı gündü. Aynı gün İzmir’de ise bir kabus başlıyordu. Yunan birlikleri, 15 Mayıs 1919’da İzmir rıhtımına İngiliz, Amerikan ve Fransız savaş gemilerinin koruması altına çıktı. İzmir’de işgalin yaşandığı saatlerde Mustafa Kemal, İstanbul’da Yıldız Sarayı’nda Padişah Vahdettin tarafından kabul edildi. Genç Paşa, bu kabul öncesinde Babıaliye giderek bakanlara veda ziyaretinde bulundu. Atatürk, Feridun Kandemir’in kitabında yer alan bilgiye göre, o günü şöyle anlatacaktı:

“Veda etmek üzere Erkan-ı Harbiyei Umumiye riyasetine gittim. Fevzi Paşa’nın yerine Cevat Paşa tayin olunmuştur. Tam o gün Fevzi Paşa’dan vazifesini devir alacakmış. Bu suretle her ikisiyle de buluşmuş oluyorum. Cevat Paşa makamındadır. Biz Fevzi Paşa ile karşıda oturuyoruz. Masa üzerinde bir harita vardı. Fevzi Paşa’nın gözlerinden, yüzünden ve tavrından çok dolgun olduğunu anlıyordum. Cevat Paşa’nın ne düşündüğünü bir gece evvleki Sadaret konağındaki Damat Ferit Paşa ile buluşmamızdan biliyordum. Fevzi Paşa’ya dedim ki, ‘Paşam vaziyeti nasıl mütalaa ediyorsunuz?’. Gök gürler gibi bağırarak, ‘Anlamıyorum ki efendim’ dedi ve sağ elinin şahadet parmağıyla İstanbul noktasını göstererek: ‘Buradaki rahatımızı feda etmemek için koskoca memleketi veriyoruz. Bu ne haldir?’ İçimden sevindim ve ferahladım. Cevat Paşa da; ‘Öyle oluyor’ der gibi bakıyordu. Hatırımda iyi kaldı ise arkadaşlara şunu söyledim: ‘Hakikat sizin dedikleriniz ve düşündüklerinizdir. Ben bunu ispat etmek için Anadolu’ya gidiyorum. Yalnız sizlerden bir şey bekliyorum bana yardım edeceksiniz.’ ‘Tabii evet’. Cevat Paşa’ya döndüm, ‘Bilhassa siz paşam. Asıl salahiyet makamında şimdi siz bulunuyorsunuz beraber yürüyebilecek miyiz?’ ‘Elbette’. ‘O halde ilk iş olarak Ulukışla taraflarında bulunurken şimendiferlerle nakillerine müsaade olunmayan yirminci kolordunun yürüyerek Ankara’ya hareket etmelerini emir buyurunuz. ‘Emir vereceğim’ dedi. ‘Sonra sizinle şahsen muhabere edebilmek üzere hususi bir şifre isterim.’ ‘Şimdi’ dedi, zile bastı, lazım gelenlere söyleyerek bana bunu temin etti. Arkadaşlara veda ederek ayrıldım.”

Amiral nota verdi

1. Dünya Savaşı’nı sona erdiren ateşkes antlaşmalarının ardından 18 Ocak 1919’da yapılacak olan Paris Barış Konferansı henüz çalışmalarına başlamadan İtalyanlar Batı Anadolu’da fiili durum oluşturmak üzere harekete geçti. Öte yandan Yunan Başbakan E. Venizelos da 30 Aralık 1918’de Paris Barış Konferansı’na gönderdiği bir yazıda bazı toprak taleplerinde bulunmaktaydı. Buna göre Bandırma’nın 25 km doğusundan geçerek Akdeniz’e inen bir çizginin batısında kalan Anadolu topraklarının Yunanistan’a bırakılmasını istedi. İtalya 28 Mart 1919’da Antalya’yı işgal etti. Daha sonra 27 Nisan’da Adriyatik sorunundan ötürü İtalya konferanstan ayrıldı.

Dörtler Konseyi 9 Ocak 1919’dan beri yaptığı toplantılarda İzmir sorununu ele almaktaydı. İngiltere Başbakanı L. George İzmir ve çevresindeki Hıristiyanların Türkler tarafından katledildiğine dair buradan aldığı bir mektubu konferansta okudu. Ayrıca İtalya’nın 29 Nisan 1919’da Kuşadası’na asker çıkarması ve İzmir’e doğru yönelmesinden de Konsey tedirgin olmuştu.

Bu durumda İzmir, İtilaf Devletleri tarafından ele geçirilmezse İtalya bu yöreyi St. Jean de Maurienne Antlaşması uyarınca işgal edebilirdi. Nitekim İtalya 4 Mayıs’ta Kuşadası’nı 11 Mayıs’ta Marmaris, Bodrum ve Fethiye’yi işgal etti. 5 Mayıs’ta L. George İtalyanların Anadolu’daki davranışlarının kuşku verici olduğunu ve Batı Anadolu’nun işgal edilmesi halinde oradan çıkarılmalarının çok zor olacağını belirtti. Bu nedenle İngiliz Başbakan, Fransa Başbakanı G. Clemenceau ve ABD Başkanı W. Wilson ile anlaşarak 6 Mayıs 1919’da Yunanistan’ın İzmir’e asker çıkarmasına karar verdi. 7/10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen toplantılarda İzmir’e yapılacak çıkarmanın ayrıntıları görüşüldü. Sonunda 14 Mayıs sabahı Amiral Richard Webb İstanbul’da Damat Ferit Paşa’ya İzmir tabyalarının işgal edileceğine dair notayı verdi.”

Şûrâ-yı Devlet kuruldu


Danıştay, Şûrâ-yı Devlet adıyla 1868 yılında kuruldu. Danıştay’ın kurulması, 19. yüzyılın ilk yıllarında başlayan ıslahat ve yenileşme hareketlerinin en önemlilerinden biri olarak kabul edilir.

Şûrâ-yı Devlet, Padişah Abdülaziz’in 10 Mayıs 1868 günlü nutkuyla fiilen çalışmaya başladı. İmparatorluk döneminde 54 yıl görev yapan Danıştay’ın faaliyeti, 4 Kasım 1922 tarihinde İstanbul’daki bütün merkez kuruluşlarının TBMM Hükümetinin idaresine geçtiği sırada sona erdı. Cumhuriyet devrinde 669 Sayılı Kanunla Danıştay yeniden kurulup, 6 Temmuz 1927 tarihinde çalışmaya başladı. 01.07.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6723 sayılı Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan değişiklik hükmü uyarınca Danıştay, onbir dava, bir idari olmak üzere oniki daireden oluşturuldu. Bugün Danıştay’da; Danıştay Başkanı, Başsavcı, Başkanvekilleri, Daire Başkanları ve Üyeler olarak, 128 yüksek mahkeme hâkimi görev yapıyor.Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER GÜNDEM Haberleri

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
HAVA DURUMU
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Başakşehir FK 31 19 3 9 59 27 66 +32
2 Trabzonspor 31 17 3 11 70 35 62 +35
3 Sivasspor 31 15 7 9 50 34 54 +16
4 Beşiktaş 31 16 10 5 53 40 53 +13
5 Galatasaray 31 14 7 10 50 33 52 +17
6 Alanyaspor 31 14 8 9 57 34 51 +23
7 Fenerbahçe 31 14 9 8 54 41 50 +13
8 Gaziantep FK 31 10 10 11 45 47 41 -2
9 Göztepe 31 10 12 9 39 42 39 -3
10 Antalyaspor 31 9 11 11 37 50 38 -13
11 Kasımpaşa 31 10 15 6 46 54 36 -8
12 Gençlerbirliği 31 8 14 9 36 50 33 -14
13 Yeni Malatyaspor 31 8 15 8 44 46 32 -2
14 Denizlispor 31 8 15 8 29 45 32 -16
15 Çaykur Rizespor 31 9 17 5 34 52 32 -18
16 Kayserispor 31 8 16 7 38 68 31 -30
17 Konyaspor 31 6 13 12 26 43 30 -17
18 MKE Ankaragücü 31 5 15 11 29 55 26 -26
Takım O G M B A Y P AV
1 Hatayspor 32 17 6 9 43 26 60 +17
2 BB Erzurumspor 32 16 8 8 37 25 56 +12
3 Adana Demirspor 32 15 7 10 65 41 55 +24
4 Bursaspor 32 17 8 7 46 36 55 +10
5 Akhisarspor 32 15 8 9 42 35 54 +7
6 Fatih Karagümrük 32 14 7 11 50 36 53 +14
7 Altay 32 13 7 12 46 35 51 +11
8 Ümraniyespor 32 12 12 8 45 44 44 +1
9 Keçiörengücü 32 11 10 11 26 25 44 +1
10 Giresunspor 32 12 12 8 37 42 44 -5
11 Menemenspor 32 11 12 9 39 43 42 -4
12 İstanbulspor 32 8 11 13 44 40 37 +4
13 Balıkesirspor 32 8 13 11 31 44 35 -13
14 Altınordu 32 7 13 12 33 42 33 -9
15 Boluspor 32 5 12 15 27 40 30 -13
16 Osmanlıspor FK 32 7 16 9 37 52 27 -15
17 Adanaspor 32 3 17 12 29 50 21 -21
18 Eskişehirspor 32 7 19 6 34 55 12 -21
Takım O G M B A Y P AV
1 Samsunspor 28 23 1 4 64 11 73 +53
2 Manisa FK 28 19 3 6 79 31 63 +48
3 Hekimoğlu Trabzon 28 17 7 4 51 34 55 +17
4 Sancaktepe FK 28 16 8 4 51 23 52 +28
5 İnegölspor 28 13 9 6 41 30 45 +11
6 Afjet Afyonspor 28 13 11 4 47 30 43 +17
7 Tarsus İdman Yurdu 28 14 13 1 45 39 43 +6
8 Pendikspor 28 11 10 7 40 39 40 +1
9 Sarıyer 28 11 10 7 34 33 40 +1
10 Zonguldak Kömürspor 28 9 10 9 35 37 36 -2
11 Çorum FK 28 11 14 3 36 42 36 -6
12 Hacettepe Spor 28 11 15 2 37 48 35 -11
13 1922 Konyaspor 28 9 13 6 38 45 33 -7
14 Kırklarelispor 28 8 11 9 25 41 33 -16
15 Başkent Akademi FK 28 9 15 4 37 41 31 -4
16 Amed Sportif 28 7 14 7 28 46 28 -18
17 Gümüşhanespor 28 7 17 4 31 57 25 -26
18 Şanlıurfaspor 28 0 27 1 10 102 14 -92
Takım O G M B A Y P AV
1 Serik Belediyespor 28 16 5 7 49 24 55 +25
2 24Erzincanspor 28 14 4 10 47 22 52 +25
3 68 Aksaray Belediyespor 28 14 6 8 43 27 50 +16
4 1928 Bucaspor 28 14 7 7 47 34 49 +13
5 Artvin Hopaspor 28 12 5 11 38 21 47 +17
6 Düzcespor 28 12 6 10 32 18 46 +14
7 Karaköprü Belediyespor 28 10 6 12 25 22 42 +3
8 Çatalcaspor 28 9 5 14 39 28 41 +11
9 Silivrispor 28 8 6 14 37 31 38 +6
10 Sultanbeyli Bld. 28 9 8 11 33 27 38 +6
11 Kızılcabölükspor 28 8 8 12 39 37 36 +2
12 Yomraspor 28 9 10 9 28 30 36 -2
13 52 Orduspor FK 28 7 7 14 21 20 35 +1
14 Çankaya FK 28 9 12 7 33 37 34 -4
15 Şile Yıldızspor 28 6 11 11 23 30 29 -7
16 Erzin Spor Kulübü 28 6 12 10 27 34 28 -7
17 Tokatspor 28 1 23 4 16 66 7 -50
18 Manisaspor 28 1 24 3 16 85 0 -69
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 11/07/2020 Göztepe vs Gençlerbirliği
 12/07/2020 MKE Ankaragücü vs Galatasaray
 12/07/2020 Antalyaspor vs Alanyaspor
 12/07/2020 Fenerbahçe vs Sivasspor
 13/07/2020 Kasımpaşa vs Çaykur Rizespor
 13/07/2020 Kayserispor vs Gaziantep FK
 13/07/2020 Denizlispor vs Trabzonspor
 13/07/2020 Konyaspor vs Başakşehir FK
 13/07/2020 Yeni Malatyaspor vs Beşiktaş
 13/07/2020 Denizlispor - Trabzonspor Denizlispor ligdeki son 5 maçında hiç kazanamadı  Trabzonspor yenilmez
 17/07/2020 Galatasaray - Göztepe Göztepe ligdeki son 5 maçında hiç kazanamadı  Galatasaray yenilmez
 17/07/2020 Galatasaray - Göztepe Galatasaray ligdeki son 7 maçında hiç kazanamadı  Göztepe yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 11/07/2020 Balıkesirspor vs Eskişehirspor
 12/07/2020 Adanaspor vs Hatayspor
 12/07/2020 Altay vs BB Erzurumspor
 12/07/2020 Altınordu vs Giresunspor
 12/07/2020 Boluspor vs Akhisarspor
 12/07/2020 Bursaspor vs Menemenspor
 12/07/2020 İstanbulspor vs Osmanlıspor FK
 12/07/2020 Keçiörengücü vs Fatih Karagümrük
 12/07/2020 Ümraniyespor vs Adana Demirspor
 12/07/2020 Keçiörengücü - Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük ligdeki son 14 maçında hiç kaybetmedi  Fatih Karagümrük yenilmez
 12/07/2020 İstanbulspor - Osmanlıspor FK Osmanlıspor FK ligde deplasmandaki son 6 maçında hiç kazanamadı  İstanbulspor yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 18/03/2020 Van Spor 2 - 1 Ergene Velimeşe
 15/03/2020 Bodrumspor 0 - 1 Bandırmaspor
 15/03/2020 Kardemir Karabükspor 0 - 1 Niğde Anadolu FK
 15/03/2020 Ergene Velimeşe 0 - 3 Tuzlaspor
 15/03/2020 Van Spor 0 - 1 Sakaryaspor
 15/03/2020 Sivas Belediyespor 0 - 3 Kastamonuspor
 15/03/2020 Kahramanmaraşspor 0 - 1 Kırşehir Belediyespor
 15/03/2020 Uşak Spor 3 - 0 Elazığspor
 14/03/2020 Etimesgut Belediyespor 1 - 2 Eyüpspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 18/03/2020 Artvin Hopaspor 0 - 1 Sultanbeyli Bld.
 18/03/2020 Yomraspor 1 - 0 Serik Belediyespor
 15/03/2020 Kızılcabölükspor 1 - 0 Erzin Spor
 15/03/2020 Manisaspor 0 - 4 68 Aksaray Belediyespor
 15/03/2020 Serik Belediyespor 0 - 0 Düzcespor
 15/03/2020 Sultanbeyli Bld. 2 - 2 Silivrispor
 15/03/2020 Çatalcaspor 1 - 1 24Erzincanspor
 15/03/2020 Tokatspor 1 - 2 1928 Bucaspor
 15/03/2020 Artvin Hopaspor 2 - 1 Çankaya FK
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
resmi ilanlar
GAZETEMİZ

Türkiye Corona Virüsle mücadelede başarılı mı?


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
YUKARI YUKARI